Jak kwas mlekowy wpływa na grzybicę paznokci?

Jak kwas mlekowy wpływa na grzybicę paznokci?

Jeśli zastanawiasz się „Jak kwas mlekowy wpływa na grzybicę paznokci?” jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Przyjrzymy się przyczynom, leczeniu i niektórym badaniom klinicznym. Wtedy będziesz mógł podjąć świadomą decyzję o tym, czy spróbować kwasu mlekowego w leczeniu swojego problemu. Następnie, można go używać, aby pozbyć się grzyba na dobre!

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z

Treatment

W niniejszym badaniu oceniono skuteczność miejscowego leczenia kwasem mlekowym grzybicy paznokci u 29 osób. Uczestnicy byli w wieku średnio 53 lat i obejmowali zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Po czterech tygodniach 85% pacjentów zgłosiło widoczną poprawę. Połowa z tych pacjentów doświadczyła poprawy w tydzień po rozpoczęciu leczenia, a 82% z nich miało znaczącą poprawę po dwóch tygodniach. W badaniu uwzględniono próbki paznokci z 8 różnych włoskich placówek.

Lekarz może przepisać miejscowy lub doustny lek przeciwgrzybiczy w celu leczenia zakażenia grzybiczego paznokci u stóp. Leki te działają poprzez pomaganie nowemu paznokciowi rosnąć wolnym od infekcji. Leczenie to trwa zazwyczaj od sześciu do 12 tygodni. W niektórych przypadkach może upłynąć kilka miesięcy zanim będzie widoczny końcowy efekt leczenia.

Grzybica paznokci powstaje w wyniku zakażenia grzybem, który rozwija się na substancji białkowej keratynie w paznokciu. Stan ten może również dotyczyć otaczającej skóry. W takich przypadkach zaatakowany paznokieć staje się grubszy i ma żółtobrązowy kolor. Na płytce paznokcia mogą pojawić się również białe ślady. Nieleczony grzyb może rozprzestrzenić się na łożysko paznokcia.

Zabiegi miejscowe na grzybicę paznokci są szeroko dostępne na rynku. Apteki sprzedają szeroką gamę produktów do stosowania miejscowego. Pomimo tego, że są one klasyfikowane jako wyroby medyczne, większość z tych produktów nie wymaga recepty. Produkty te są kwasami organicznymi i mogą pomóc w obniżeniu lokalnego poziomu pH chorego paznokcia.

Pomimo korzyści wynikających z zastosowania roztworu miejscowego, niektórzy pacjenci nie reagują na to leczenie. Wyniki tego badania wskazują, że może to nie być najskuteczniejsze leczenie ich schorzenia. Należy jednak pamiętać, że leczenie nie jest odpowiednie dla wszystkich osób cierpiących na grzybicę paznokci. Rozwiązanie musi być bezpieczne i skuteczne dla chorego obszaru.

Pomimo korzyści płynących z miejscowego leczenia kwasem mlekowym grzybicy paznokci, nadal trudno jest w pełni wyeliminować infekcję. Istotne jest wyeliminowanie zakażenia i ochrona nowo wyrosłych obszarów przed ponownym zakażeniem. Jeden z najnowszych preparatów do leczenia miejscowego, K101, został zatwierdzony przez FDA. Jego skuteczność i bezpieczeństwo oceniano w podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu u 346 pacjentów. W porównaniu z placebo leczenie było dwukrotnie skuteczniejsze.

Leczenie grzybicy paznokci obejmuje środki stosowane miejscowo oraz ogólnoustrojowe leki przeciwgrzybicze. Metody te są drogie i często dają ograniczone efekty. Wybór między leczeniem miejscowym a systemowymi lekami przeciwgrzybiczymi zależy od rodzaju zakażenia, jego ciężkości i chorób współistniejących u pacjenta.

Istnieje wiele alternatywnych metod leczenia grzybicy paznokci, które są skuteczne. Stosowanie domowych środków, takich jak ocet jabłkowy, może pomóc. Jednak nie jest to lekarstwo i może nie być bezpieczne dla stóp. Inną opcją jest suplement, który zawiera kwas octowy.

Przyczyny

Oprócz zajęcia się fizycznymi objawami grzyba, istnieje kilka różnych zabiegów medycznych dostępnych dla tego problemu. Obejmują one doustne i miejscowe leki przeciwgrzybicze, terapię laserową, terapię fotodynamiczną i chirurgię. Chociaż chirurgiczne usunięcie paznokcia nie jest lekarstwem na grzybicę paznokci wywołaną kwasem mlekowym, to w niektórych przypadkach jest to skuteczna metoda leczenia i może zmniejszyć koszty trwającego leczenia.

Do zakażenia grzybiczego paznokcia dochodzi zwykle w wyniku bezpośredniego kontaktu z grzybami, które żywią się keratyną w płytce paznokciowej. Ponieważ w jednostce paznokciowej brak jest odporności komórkowej, inwazja grzybów jest ułatwiona dzięki obecności enzymów produkowanych przez grzyby. Różne podtypy kliniczne onychomikozy zależą od miejsca, w którym dochodzi do inwazji grzybów. Dodatkowo grzyb może tworzyć biofilmy, które są oporne na stosowane obecnie leczenie przeciwgrzybicze.

Infekcja grzybicza w paznokciu może być wysoce zakaźna, rozprzestrzeniając się poprzez kontakt z inną osobą lub przez ubranie. Okres inkubacji zakażenia grzybiczego wynosi zazwyczaj od trzech do sześciu dni. Objawy obejmują zazwyczaj pogrubienie tkanki paznokcia, które może przeszkadzać w staniu, chodzeniu i wykonywaniu ćwiczeń.

Podczas gdy niektóre osoby mogą być predysponowane do zakażenia grzybiczego, wiele innych czynników jest również związanych z rozwojem grzybicy paznokci. Na przykład cukrzyca, choroba naczyń obwodowych i niewydolność żylna mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia tego schorzenia.

Biała powierzchowna onychomikoza występuje w paznokciach u stóp i charakteryzuje się małymi białymi plamami na płytce paznokciowej. W ciężkich przypadkach choroba może rozszerzyć się na głębsze warstwy paznokcia. Powierzchnia paznokcia staje się biała w pobliżu skórek, ale na końcu pozostaje nienaruszona.

Istnieje kilka środków zapobiegawczych, które mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju tej choroby. Jednym z najważniejszych jest unikanie chodzenia boso w miejscach publicznych. Skutecznym rozwiązaniem jest również noszenie wygodnych butów z dużą cyrkulacją powietrza. Wreszcie, nawilżaj swoje ręce i paznokcie często, po ich umyciu. A jeśli nosisz sztuczne paznokcie, staraj się unikać ich obgryzania lub używania cążek do paznokci. Dodatkowo unikaj stosowania żrących środków do skóry rąk i stóp i zawsze noś ochronne rękawiczki i skarpetki.

Paronychia grzybicza, czyli bolesne zapalenie fałdów paznokciowych, oraz favus (zakażenie grzybicze tkanki skóry głowy), to również objawy grzybicy. W ciężkich przypadkach zakażenie może prowadzić do oszpecenia paznokci. Nieleczona może doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia macierzy paznokcia.

Inną opcją leczenia są doustne leki przeciwgrzybicze. Leki te zabijają grzyby i niektóre patogeny, a ich działanie jest długotrwałe. Miejscowe leki przeciwgrzybicze obejmują ketokonazol, terbinafinę i butenafinę. Niektóre z tych leków mają wysoki wskaźnik skuteczności, ale mogą powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów.

Inne możliwe przyczyny grzybicy paznokci wywołanej przez kwas mlekowy to niedobór żelaza, choroby skóry i rak płaskonabłonkowy. Oprócz zakażeń grzybiczych, rak płaskonabłonkowy i czerniak mogą również dotyczyć paznokci. Schorzenia te mogą powodować nieprawidłowości w obrębie paznokci, które mogą przeszkadzać w wykonywaniu codziennych czynności.

Badania kliniczne

Badania kliniczne nad związkiem kwasu mlekowego z grzybicą paznokci trwają i poszukują leku na ten powszechny problem. Istnieją różne podtypy tego problemu, a leczenie, które działa dla jednego, może nie działać dla innego. Na przykład zwykła terapia grzybicy paznokci może nie zadziałać w przypadku grzybów pleśniowych innych niż dermatofity.

W systematycznym przeglądzie literatury dokonano przeglądu badań wykorzystujących różne podejścia i miary wyników. Projekty badań obejmowały: randomizowane badania kontrolne (RCT), analizy przypadków, badania quasi-eksperymentalne i badania kohortowe przed-po. Mierniki wyników obejmowały wyleczenie mikologiczne i kliniczne, a także zgłaszane przez siebie zdarzenia niepożądane.

Obecne możliwości leczenia grzybicy paznokci obejmują systemowe i miejscowe leki przeciwgrzybicze. Pojawiające się terapie stają się coraz bardziej powszechne, ale często są kosztowne w opracowaniu i mają ograniczoną skuteczność. Wybór metody leczenia zależy od rodzaju zakażenia, stopnia zajęcia paznokci i chorób współistniejących u pacjenta. Leczenie miejscowe może być bardziej skuteczne w łagodnych i umiarkowanych przypadkach, gdy zakażenie jest ograniczone do mniej niż 50% płytki paznokciowej.

Stosowanie miejscowych środków przeciwgrzybiczych jest popularną metodą leczenia grzybiczego zakażenia paznokci, ponieważ pozwala uniknąć ryzyka ogólnoustrojowego. Jednak zakres leków miejscowych stosowanych przez podologów w Wielkiej Brytanii jest ograniczony. Jednym z najczęściej stosowanych leków miejscowych jest amorolfina 5%. W niedawnym przeglądzie wykazano, że jest ona skuteczna w leczeniu onychomikozy.

Jeden lek miejscowy do leczenia onychomikozy, Myco Clear(r), jest badany pod kątem skuteczności w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom grzybiczym paznokci. Produkt ten jest roztworem do stosowania miejscowego na paznokcie, który tworzy mechaniczną barierę ochronną na powierzchni paznokcia. Zapobiega on również dalszym zakażeniom poprzez wspieranie procesu gojenia uszkodzonych struktur paznokcia.

Oceny kliniczne kwasu mlekowego i grzybicy paznokci wykazały, że leczenie zmniejszyło nasilenie grzybicy i zwiększyło jakość paznokci. Ponadto w miarę postępu leczenia następowało zmniejszenie odsetka pacjentów z najgorszą oceną paznokci. W badaniu tym u 50 procent pacjentów nastąpiła znacząca poprawa w stosunku do wartości wyjściowej.

W badaniu fazy III leku K101 trzy czwarte pacjentów doświadczyło poprawy w punkcie ósmego tygodnia. Jednakże, pomimo tych obiecujących wyników, pacjenci nie wykazali całkowitego powrotu dotkniętych paznokci. Chociaż nie jest to rozstrzygający dowód na jego skuteczność, to jednak wskazuje, że leczenie kwasem mlekowym i grzybicą paznokci może być warte dalszych badań.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top