Jaki rodzaj grzyba powoduje grzybicę paznokci? Przegląd ekspercki

Jaki rodzaj grzyba powoduje grzybicę paznokci? Przegląd ekspercki

Grzyby można podzielić na dwa rodzaje: CO i NDM. CO jest często związane z niedoborami odporności i jest szczególnie rozpowszechnione u pacjentów z HIV i przewlekłą kandydozą śluzówkowo-skórną. Zakażenia NDMs są znacznie trudniejsze do rozpoznania i dostępnych jest mniej danych na temat przebiegu leczenia. Ponadto u pacjentów z NDMs często występują również infekcje bakteryjne, komplikujące leczenie.

Candida species

Onychomikoza jest częstym zakażeniem skóry wywołanym przez różne gatunki Candida, w tym Candida albicans. Onychomikoza występuje zazwyczaj u dorosłych i dzieci, choć niemowlęta nie są odporne na zakażenie. Choroba jest najczęściej wywoływana przez C. albicans, który występuje częściej u osób starszych.

Do wystąpienia tej choroby predysponuje człowieka noszenie butów z okluzyjnymi powierzchniami, noszenie źle dopasowanych skarpet, niedokładne osuszanie stóp po wzięciu prysznica. Zakażenie może być również objawem cukrzycy i choroby naczyń obwodowych. Istnieją cztery różne sposoby, w jakie osoba może zachorować na grzybicę paznokci.

Istnieją dwa rodzaje onychomikozy, onychomikoza podpaznokciowa proksymalna i onychomikoza endonyksowa. W pierwszym typie grzyby penetrują płytkę paznokciową i skórki. W drugim typie grzyby infekują paznokieć od strony skóry i fałdu paznokciowego. Sporadycznie u danej osoby mogą występować oba typy onychomikozy.

Zakażenie jest zazwyczaj wyleczalne dzięki odpowiedniej terapii. Pacjent powinien być poinformowany o tym, czego może się spodziewać w trakcie i po zakończeniu leczenia. Pacjenci powinni być również edukowani w zakresie prawidłowej higieny stóp. Powinni unikać noszenia butów okluzyjnych i chodzenia boso w miejscach o dużej aktywności grzybów. Ponadto powinni nosić czyste skarpety. Powinni również regularnie myć stopy ciepłą wodą.

CO jest częstą infekcją skórną dotyczącą skóry i paznokci. Infekcja ta charakteryzuje się rumieniem w fałdach paznokciowych i stopniową dystrofią płytki paznokciowej. Innym częstym objawem jest powstawanie linii Beau. Świadczy to o tym, że pasożyt wtargnął do macierzy paznokcia. W ciężkich przypadkach występują objawy onycholizy, która obejmuje paznokcie.

Diagnostyka w przypadku onychomikozy jest trudna i wymaga kombinacji badań. W pierwszej kolejności należy określić mikologię zakażenia. Konieczna jest hodowla próbek pobranych z zaatakowanych paznokci. Często hodowle ujawniają wiele gatunków; leczenie powinno skupić się na najbardziej prawdopodobnym organizmie wywołującym. W interpretacji raportów z hodowli pomocna może być konsultacja z mikrobiologiem.

Objawy grzybicy paznokci są nawracające, przewlekłe i mogą prowadzić do opornych przypadków choroby. Leczenie grzybicy paznokci musi obejmować eradykację organizmu wywołującego i przywrócenie paznokci do stanu prawidłowego.

Trichophyton rubrum

Trichophyton rubrum to najczęstszy grzyb odpowiedzialny za onychomikozę. Objawy zakażenia mogą być różne w zależności od gospodarza i lokalizacji. Powszechne metody diagnostyczne obejmują bezpośrednie badanie mikroskopowe i hodowlę grzybów. W tym badaniu wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową (SEM) i transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM) do badania zmian ultrastrukturalnych w podpaznokciowej onychomikozie wywołanej przez T. rubrum. Pobrano sześć próbek zainfekowanych paznokci i przygotowano hodowlane kolonie fugalii.

Onychomikoza jest zakażeniem grzybiczym paznokci, które może wystąpić w macierzy paznokcia, łożysku paznokcia i płytce paznokcia. Może powodować ból, dyskomfort i oszpecenie. W skrajnych przypadkach może prowadzić do infekcji ogólnoustrojowych, które mogą ograniczać możliwości fizyczne danej osoby.

Zakażenie paznokci może być leczone za pomocą miejscowych środków przeciwgrzybiczych. Takie leczenie jest skuteczne w przypadku łagodnego lub umiarkowanego zajęcia paznokci. Inną metodą leczenia grzybicy paznokci jest chirurgiczne usunięcie zainfekowanych paznokci. Jednak zabieg ten jest pracochłonny i może być bolesny.

Pacjenci z infekcją Trichophyton rubrum zostali przebadani przy użyciu 10% PE, co wskazuje, że około 10% miało onychomikozę. Badanie mikologiczne potwierdziło obecność zakażenia u 707 pacjentów (70,3%). Posiewy były pozytywne u 290 (41,5%) pacjentów.

Zakażenie paznokci jest spowodowane przez Trichophyton rubrum, rodzaj grzyba odpowiedzialnego za onychomikozę. Grzyb ten występuje w skórze, dlatego ważne jest jego wczesne rozpoznanie, aby powstrzymać postęp choroby.

Na szczęście istnieje nowy sposób leczenia grzybicy paznokci. Innowacyjny związek naturalny o nazwie PE wykazał ostatnio obiecującą aktywność przeciwgrzybiczą in vitro wobec gatunków Trichophyton. Ten środek przeciwgrzybiczy nie jest cytotoksyczny dla komórek ludzkich lub zwierzęcych i jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci.

Najczęstszą postacią onychomikozy jest tzw. onychomikoza dystalna podpaznokciowa. Ten typ dotyka dystalnego brzegu paznokcia i rozprzestrzenia się na zewnątrz. Infekcja może również spowodować, że paznokieć stanie się biały lub brązowy. Objawy tego schorzenia są różne, w zależności od lokalizacji.

Skutecznym sposobem leczenia choroby może być zastosowanie fototerapii opartej na świetle. W badaniach in vitro wykazano, że światło o długości fali 280 nm hamuje wzrost zawiesin zarodników T. rubrum przy energii 0,5 J/cm2. Długość fali UVC hamuje replikację DNA i podziały komórkowe.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top